• /´foumiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sủi bọt, sự nổi bọt, sự tạo bọt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tạo bọt

  Điện

  sự sủi bọt

  Giải thích VN: Hiện tượng nhớt của chất làm lạnh sủi bọt vì chất này tan trong nhớt sôi quá mau khi áp suất bị hạ đột ngột.

  Kỹ thuật chung

  sự tạo bọt
  sự tạo bọt, sự nổi bọt

  Giải thích EN: Any process that results in the production of foam material, whereby air or gas is mixed into a solid or liquid substance. Giải thích VN: Quá trình tạo ra vật liệu bọt, nhờ đó không khí hoặc khí được trộn lẫn trong chất rắn hoặc chất lỏng.

  sủi bọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X