• Kỹ thuật chung

    sự trang trí hình lá

    Giải thích EN: A process that produces a decorative plastic object when printed paper, textile, or plastic foil is molded into the plastic object and can be seen beneath the surface of the object. Giải thích VN: Sự tạo ra các vật trang trí bằng nhựa bằng cách nặn, gắn các lá nhựa, lá vải hay lá giấy in vào vật hình nhựa đó. Các lá này có thể gắn ở phía dưới bề mặt của vật.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X