• /ˈkɒntrəˌbænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự buôn lậu; sự lậu thuế
  Hàng lậu

  Tính từ

  Lậu, lậu thuế
  contraband goods
  hàng lậu thuế
  contraband vessel
  tàu buôn lậu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  buôn lậu
  hàng lậu thuế
  sự buôn lậu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X