• (đổi hướng từ Vetoed)
  /´vi:tou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều vetoes

  Quyền phủ quyết; sự phủ quyết, sự bác bỏ; lời tuyên bố bác bỏ (một đạo luật..)
  power (right) of veto
  quyền phủ quyết
  to put (set) a veto on a bill
  bác bỏ một đạo luật dự thảo
  Sự nghiêm cấm; lời tuyên bố nghiêm cấm
  to put a veto on narcotics
  nghiêm cấm các loại thuốc ngủ

  Ngoại động từ

  Phủ quyết, bác bỏ
  the President vetoed the tax cuts
  tổng thống đã bác bỏ việc cắt giảm thuế
  Nghiêm cấm

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự từ chối

  Kinh tế

  bác bỏ
  phủ quyết (điều gì)
  phủ quyết điều gì
  quyền phủ quyết
  sự phủ quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X