• /ig´zempʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự miễn (thuế...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự miễn (thuế)
  exemption from custom duty
  sự miễn thuế quan
  exemption from income tax
  sự miễn thuế thu nhập
  exemption from VAT
  sự miễn thuế trị giá gia tăng
  VAT exemption
  sự miễn thuế giá trị gia tăng
  sự miễn (thuế...)
  exemption from income tax
  sự miễn thuế thu nhập
  exemption from VAT
  sự miễn thuế trị giá gia tăng
  VAT exemption
  sự miễn thuế giá trị gia tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X