• /di'pli:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tháo hết ra, rút hết ra, xả hết ra; làm rỗng không
  to deplete a base of troops
  rút hết quân ở một căn cứ
  Làm suy yếu, làm kiệt sức
  (y học) làm tan máu; làm tiêu dịch

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  làm nghèo
  làm nghèo quặng

  Kỹ thuật chung

  làm khô kiệt
  làm thiếu
  thiếu hụt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  add , augment , expand , fill , give , increase

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X