• /´fə:riη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lót áo bằng da lông thú
  Sự cạo cáu (ở nồi, ấm)
  Sự đóng hai lần ván (ở sườn tàu)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cặn cáu
  thanh nẹp dưới lớp ốp, dứng trát

  Giải thích EN: Thin strips of wood or metal applied to the joists, studs, or wall of a building, in order to level the surface, add thickness, or create an airspace. Also, furring strips. Giải thích VN: Mảnh gỗ hoặc kim loại mỏng áp vào khe nứt, mối nối, vách ván hoặc tường của một công trình xây dựng để tạo phẳng cho bề mặt, tăng bề dày hoặc tạo không gian. also, furring strips.

  Kỹ thuật chung

  nền lớp trát
  đứng trát vữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X