• /ga:´gæntjuən/

  Thông dụng

  Tính từ

  To lớn phi thường, khổng lồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X