• /taɪˈtænɪk

  Thông dụng

  Tính từ

  To lớn, khổng lồ, phi thường

  Danh từ

  (hoá học) Titanic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  titan
  titanic iron ore
  quặng sắt titan
  titanic white
  bột titan trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X