• /´tauəriη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cao chót vót, cao ngất, cao vượt hẳn lên
  the towering done of the cathedral
  vòm cao ngất của nhà thờ
  Mạnh mẽ, gay gắt, dữ tợn, dữ dội
  to be in a towering rage
  giận dữ điên cuồng
  Xuất chúng, không ai bằng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cao ngất trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X