• Đo lường & điều khiển

  nhiệt kế dùng khí

  Kỹ thuật chung

  nhiệt kế khí

  Giải thích EN: An instrument that measures temperature by observing the change in pressure of a gas at constant volume. Giải thích VN: Dụng cụ đo nhiệt độ bằng cách quan sát sự thay đổi áp suất của khí khi thể tích không đổi.

  nitrogen gas thermometer
  nhiệt kế khí nitơ

  Y học

  nhiệt kế khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X