• /'fɑ:miɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công việc đồng áng, công việc trồng trọt
  farming method
  phương pháp trồng trọt
  a farming tool
  dụng cụ nông nghiệp, nông cụ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự canh tác
  pilot farming
  sự canh tác thí điểm

  Kỹ thuật chung

  nông nghiệp
  field farming
  nông nghiệp lương thực
  grain farming
  nông nghiệp ngũ cốc
  mixed farming
  nông nghiệp không chuyên canh
  rice farming
  nông nghiệp lúa

  Kinh tế

  canh tác
  collective farming
  canh tác tập thể
  cottage farming
  canh tác nhỏ
  cottage farming
  tiểu nông canh tác
  direct farming
  sự canh tác trực tiếp
  mixed farming
  canh tác hỗn hợp
  công việc đồng áng
  công việc trồng trọt
  nông nghiệp
  branch of farming
  ngành nông nghiệp
  business farming
  nông nghiệp xí nghiệp hóa
  farming business
  cơ sở kinh doanh khai thác nông nghiệp
  subsistence farming
  nền nông nghiệp tự túc
  subsistence farming
  nông nghiệp mưu sinh
  subsistence farming
  nông nghiệp sinh tồn (không có thừa để xuất khẩu)
  subsistence farming
  nông nghiệp tự nhiên
  subsistence farming
  nông nghiệp tự túc
  trồng trọt
  dry farming
  phương pháp trồng trọt trên đất khô
  dry farming
  trồng trọt khan
  farming industry
  công nghiệp trồng trọt
  việc ruộng nương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X