• /´ʒa:ηrə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Loại, thể loại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giống
  genre of an entire function
  (giải tích ) giống của một hàm nguyên
  genre of a surface
  (tôpô học ) giống của mặt


  Xây dựng

  thể loại

  Kỹ thuật chung

  giống
  genre of a surface
  giống của mặt
  genre of a surface
  giống của một mặt
  genre of an algebraic curve
  giống của đường cong đại số
  genre of an entire function
  giống của một hàm nguyên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X