• /weist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Eo, chỗ thắt lưng (phần của cơ thể)
  up (down) to the waist
  đến thắt lưng
  waist measurements
  số đo vòng eo
  to grip round the waist
  ôm ngang lưng (đánh vật)
  Phần eo, thắt lưng (phần quần áo quanh thắt lưng)
  If the skirt is too big, we can take in the waist
  nếu váy quá rộng chúng ta có thể thu hẹp phần eo lại
  Áo chẽn, áo lửng (của phụ nữ)
  Chỗ thắt lại, chỗ eo
  the waist of an hourglass
  chỗ thắt lại của một đồng hồ cát
  Phần eo tàu (phần ở giữa đoạn trước và boong lái của một con tàu)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  abdomen , basque , blouse , bodice , corsage , girth , girth (waist measure) , middle , midriff , midsection , shirt , undershirt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X