• Kỹ thuật chung

    đường ray trọng lực

    Giải thích EN: A cable railroad in which cars move down an incline by the force of gravity and are pulled up by a stationary engine, which is sometimes boosted by the force generated by a downward-moving car. Giải thích VN: Đường ray cáp nhờ đó mà ô tô có thể chuyển động xuống một đường dốc bởi trọng lực và được kéo lên nhờ một trạm động cơ, đôi khi được tăng lực bởi hướng chuyển động của xe.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X