• /in´klain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt nghiêng
  Chỗ dốc, con đường dốc

  Ngoại động từ

  Cúi xuống
  to incline one's head
  cúi đầu xuống
  Khiến cho sẵn sàng, khiến cho có ý thiên về, khiến cho có khuynh hướng, khiến cho có chiều hướng
  this result will incline them to try again
  kết quả đó khiến cho họ có ý muốn thử lại một lần nữa
  to be inclined to believe that...
  có ý tin là...
  to be inclined to be lazy
  có khuynh hướng muốn lười

  Nội động từ

  Có ý sẵn sàng, có ý thích, có ý thiên về, có khuynh hướng, có chiều hướng
  I incline to believe...
  tôi sẵn sàng tin là..., tôi có ý tin là...
  to incline to obesity
  có chiều hướng béo phị ra
  Nghiêng đi, xiên đi
  Nghiêng mình, cúi đầu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mặt phẳng nghiêng, lò nghiêng, độ nghiêng, (v) làm nghiêng, làm dốc

  Xây dựng

  chiều dọc
  đường tới nghiêng
  gravity incline
  đường tời nghiêng (đường sắt)

  Kỹ thuật chung

  nghiêng
  gravity incline
  đường tời nghiêng (đường sắt)
  slope incline
  sườn nghiêng
  độ chênh lệch
  độ dốc mái
  độ dốc
  độ nghiêng
  dốc
  đường dốc
  đường dốc xuống
  làm nghiêng
  lệch
  lò thượng
  giảm
  mái dốc
  mặt nghiêng
  mặt phẳng nghiêng
  sườn dốc

  Kinh tế

  chỗ dốc

  Địa chất

  độ dốc, mặt nghiêng, sườn dốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X