• /ri'spond/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Hưởng ứng
  Vietnam responds to Earth Hour
  Việt nam hưởng ứng giờ Trái Đất
  Phản ứng lại
  to respond with a blow
  phản ứng lại bằng một đòn
  Trả lời (nói hoặc viết)
  she responded to my letter with a phone call
  cô ấy trả lời thư của tôi bằng một cú điện thoại
  Đáp lại; đối phó lại (hành vi, cách cư xử.. của ai); hưởng ứng
  to respond to the appeal
  hưởng ứng lời kêu gọi
  to respond to someone's kindness
  đáp lại lòng tốt của ai
  Ứng phó (thiên tai, ..)
  Đáp lại với linh mục (nói hoặc hát; về những người trong buổi lễ nhà thờ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trả lời, đáp ứng
  quantal respond
  (thống kê ) kết cục hữu hạn
  quantitative respond
  (thống kê ) kết quả định lượng, kết cục số lượng
  static respond
  đáp ứng tĩnh

  Xây dựng

  ứng xử

  Điện lạnh

  hưởng ứng

  Kỹ thuật chung

  đáp ứng
  phản ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X