• /im'breis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ôm, cái ôm
  (nói trại) sự ăn nằm với nhau

  Ngoại động từ

  Ôm, ôm chặt, ghì chặt
  Nắm lấy (thời cơ...)
  Đi theo (đường lối, đảng phái, sự nghiệp...)
  Gồm, bao gồm
  Bao quát (nhìn, nắm)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gây áp lực (đối với quan toà)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X