• /graim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bụi bẩn (đất, than, bồ hóng, nhọ nồi...); cáu ghét
  a face covered with grime and sweat
  mặt đầy ghét và mồ hôi

  Ngoại động từ

  Làm cho bám đầy bụi bẩn; làm cho cáu ghét

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  crud , dust , film , filth , gook , gunk , muck * , smudge , smut * , soil , soot , tarnish , dirt , muck , smut

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X