• Kỹ thuật chung

    môi trường mặt đất

    Giải thích EN: The aggregate of physical, chemical, and biological factors in which equipment or a system operates on the ground.. Giải thích VN: Tập hợp cái yếu tố vật lý, hóa và sinh học có trong thiết biệt hoặc một hệ thống hoạt động trên mặt đất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X