• Thông dụng

  Danh từ

  Tầng dưới cùng, tầng trệt
  to get in on the groundỵfloor
  (thông tục) được kết nạp làm cổ đông cùng với những điều kiện như người sáng lập

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sàn tầng một

  Giải thích EN: The floor within a building that is at the same level as the ground outside the structure. Giải thích VN: Sàn trong một công trình xây dựng có cao độ bằng với cao độ của nền phía ngoài kết cấu.

  tầng trệt
  ground floor flight of stairs
  nhịp cầu thang tầng trệt
  ground floor flight of stairs
  thân cầu thang tầng trệt

  Kỹ thuật chung

  tầng một
  ground floor area
  diện tích tầng một
  ground floor plan
  mặt bằng tầng một

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X