• /'kɔɳgres/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhóm hợp, sự hội họp
  Đại hội, hội nghị
  peace congress
  đại hội hoà bình
  medical congress
  hội nghị y tế
  ( Congress) quốc hội (gồm thượng nghị viện và hạ nghị viện) ( Mỹ, Phi-líp-pin, Châu mỹ la-tinh trừ Cu-ba)
  during Congress
  trong khi quốc hội họp
  delegate to Congress
  đại biểu quốc hội

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phiên họp

  Kinh tế

  đại hội
  hội nghị
  congress tart
  bánh gatô (hội nghị)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X