• Hóa học & vật liệu

  mỏ hàn kiểu súng

  Kỹ thuật chung

  súng lửa

  Giải thích EN: A nozzle or similar device that sprays liquid fuel into a combustion furnace. Also, gun-type burner. Giải thích VN: Một chiếc vòi hoặc một thiết bị tương tự phun ra một thứ chất lỏng vào lò nung.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X