• Xây dựng

  mối liên kết ghép trập

  Kỹ thuật chung

  khớp tiếp nối

  Giải thích EN: 1. a joint formed by halving together two pieces of wood to form a flush surface.a joint formed by halving together two pieces of wood to form a flush surface.2. a similar joint formed by bolting or riveting together two pieces of metal or other material.a similar joint formed by bolting or riveting together two pieces of metal or other material. Giải thích VN: Một khớp nối liên kết giữa hai mảnh gỗ với nhau để tạo thành hai mặt phẳng tương xứng.2.Tương tự kết nối bằng bu lông, đinh vít.

  mối nối chập nửa gỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X