• /hə,lu:si'nei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ảo giác

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ảo giác
  colour hallucination
  ảo giác màu
  tactile hallucination
  ảo giác xúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X