• /ˈfæntəsi , ˈfæntəzi/

  Thông dụng

  Cách viết khác phantasy

  Danh từ

  Khả năng tưởng tượng; hình ảnh tưởng tượng
  Sự trang trí quái dị; hình trang trí kỳ lạ
  Ý nghĩ kỳ quặc
  (âm nhạc) (như) fantasia

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ảo tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X