• /ə´və:ʃəюn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghét; ác cảm
  to take (conceive, feel) an aversion to someone
  ghét ai, có ác cảm với ai
  Sự không thích, sự không muốn
  to have (feel) an aversion to something
  không thích cái gì
  Cái mình ghét
  One's pet aversion
  (đùa cợt) cái mình ghét nhất
  taking freedoms with women is one of his pet aversions
  suồng sã với phụ nữ là một trong những điều mà anh ta ghét nhất


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X