• /æn´tægənizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phản đối; sự phản kháng
  to come into antagonism with someone
  phản đối ai
  Sự đối lập, sự tương phản, sự đối kháng
  antagonism between two theories
  sự đối lập nhau giữa hai thuyết
  Nguyên tắc đối lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X