• /´ha:t¸felt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chân thành, thành tâm
  heartfelt condolences
  lời chia buồn chân thành
  heartfelt sympathy
  sự thông cảm chân thành
  heartfelt gratitude
  lòng biết ơn chân thành


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  false , insincere , unreal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X