• /ˈhɛlmɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mũ sắt (bộ đội, lính cứu hoả...)
  Mũ cát
  (kỹ thuật) cái chao, cái nắp, cái chụp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nắp chụp
  mũ cát

  Điện

  mũ cứng

  Kỹ thuật chung

  mặt nạ
  mũ an toàn
  industrial safety helmet
  mũ an toàn công nghiệp
  mũ bảo hiểm
  mũ bảo hộ

  Giải thích EN: 1. a protective headgear having a plastic or glass faceplate; used to protect a person while performing tasks such as arc welding.a protective headgear having a plastic or glass faceplate; used to protect a person while performing tasks such as arc welding.2. the hollow round headpiece on a deep-sea diving suit; attaches to the breastplate of the suit and is supplied with air through a hose.the hollow round headpiece on a deep-sea diving suit; attaches to the breastplate of the suit and is supplied with air through a hose..

  Giải thích VN: Là một chiếc mũ lưỡi trai bảo vệ làm bằng nhựa hoặc sắt dát mỏng; được sử dụng để bảo vệ một người khi làm việc như hàn bằng cung lửa điện. 2 mũ có những đệm khí xung quanh trong bộ đồ lặn; nối với ống cấp khí.

  mũ bảo vệ
  mũ cọc
  mũ phòng hộ
  mũ sắt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X