• /'li:dəʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lãnh đạo
  under the leadership of the Communist Party
  dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản
  Khả năng lãnh đạo; đức tính của người lãnh đạo
  Bộ phận lãnh đạo, tập thể lãnh đạo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lãnh đạo
  individual leadership
  cá nhân lãnh đạo

  Kinh tế

  bộ phận lãnh đạo
  bộ phận người lãnh đạo tập thể lãnh đạo
  đức tính của người lãnh đạo
  sự lãnh đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X