• /kli:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chẻ, bổ
  to cleave a block of wood in two
  bổ đôi khúc gỗ
  Rẽ (sóng, nước, không khí, đám đông)
  to cleave the waves
  rẽ sóng
  to cleave one's way through the crowd
  rẽ đám đông
  Chia ra, tách ra

  Nội động từ

  Chẻ, bổ, tách ra
  this wood cleaves easily
  củi này dễ chẻ
  to show the cloven hoof

  Xem hoof

  Nội động từ

  ( + to) trung thành với
  to cleave to the party
  trung thành với đảng
  to cleave to principles
  trung thành với nguyên tắc
  (nghĩa cổ) dính chặt với, dính liền với, bám chặt lấy

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tác ra, chia ra

  Kỹ thuật chung

  bổ
  bọc
  chẻ
  chia
  chia ra
  phân giải
  tách ra
  vụn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  join , meld , unite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X