• /pru:n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sửa, tỉa, xén bớt; chặt bớt
  to prune down a tree
  sửa cây, tỉa cây
  to prune off (away) branches
  xén cành, tỉa cành, chặt bớt cành
  (nghĩa bóng) cắt bớt, xén bớt, lược bớt (những phần thừa...)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm), (như) preen

  Danh từ

  Quả mận khô
  Màu mận chín, màu đỏ tím
  prumes and prism
  cách nói nhỏ nhẻ õng ẹo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cây mận

  Nguồn khác

  • prune : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X