• /´ma:skiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm chắn, tấm che
  Sự đeo mặt nạ
  Sự che mặt
  Sự hoá trang

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  che giấu
  adjustable masking
  vật che được điều chỉnh

  Xây dựng

  sự ngụy trang

  Điện

  âm che

  Giải thích VN: Âm làm tăng khả năng nghe được của một âm khác.

  Kỹ thuật chung

  sự chắn
  data field masking
  sự chắn trường dữ liệu
  data masking
  sự chắn dữ liệu
  masking by noise
  sự chắn tiếng ồn
  masking by tones
  sự chắn âm thanh
  noise masking
  sự chắn bằng tiếng ồn
  sự che
  sự che chắn
  noise masking
  sự che chắn tạp nhiễu
  partial masking
  sự che chắn một phần
  sự che, sự phủ

  Giải thích EN: A process of covering or concealing; specific uses include:the process of covering part of an object or opening, often to prevent or limit it from being covered by a substance such as paint.. Giải thích VN: Quá trình che phủ hay che giấu; Cách dùng riêng: quá trình che phủ các phần của một vật hay khe hở, thường là để ngăn cản hay hạn chế nó khỏi bị phủ bởi các chất như sơn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X