• /´hai¸preʃə/

  Kỹ thuật chung

  cao áp
  áp suất cao
  high pressure gas injection
  sự phun khí áp suất cao
  high pressure gas line
  đường ống ga áp suất cao
  high pressure grease
  mỡ áp suất cao
  high pressure valve
  van áp suất cao
  high-pressure compressor
  máy nén áp suất cao
  high-pressure controller
  rơle áp suất cao
  high-pressure effects
  hiệu ứng áp suất cao
  high-pressure expansion engine
  máy giãn nở áp suất cao
  high-pressure float valve
  van phao áp suất cao
  high-pressure manometer
  áp kế áp suất cao
  high-pressure mercury lamp
  đèn thủy ngân áp suất cao
  high-pressure oil-filled cable
  cáp dầu áp suất cao
  high-pressure research
  nghiên cứu áp suất cao
  high-pressure tire
  lốp áp suất cao
  high-pressure tyre
  lốp áp suất cao
  high-pressure vacuum pump
  bơm chân không áp suất cao
  high-pressure vessel
  bình (chứa) áp suất cao
  high-pressure well
  giếng áp suất cao

  Cơ - Điện tử

  áp suất cao, cao áp

  Xây dựng

  áp suất cao, áp lực cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X