• (đổi hướng từ Hydrants)
  /´haidrənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vòi nước máy (ở đường phố)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vòi nước, van lấy nước

  Xây dựng

  vòi nước máy

  Giải thích EN: An upright fixture with a nozzle or other outlet, especially on a street to draw water for firefighting.

  Giải thích VN: Trụ đứng có vòi hoặc đường nước khác, có nhiều trên phố để phun nước khi cần cứu hỏa.

  Kỹ thuật chung

  ống nước
  van lấy nước
  fire hydrant
  van lấy nước chữa cháy
  vòi chữa cháy
  pillar hydrant
  vòi chữa cháy hình trụ

  Địa chất

  bình chữa cháy, vòi nước chữa cháy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X