• /'pilə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cột (bằng đá, gỗ..) để chống, trang trí; vật có hình dánh như cột (nước, khói..)
  a pillar of cloud
  cột mây
  a pillar of fire
  cột khói
  (nghĩa bóng) cột trụ, rường cột; vật chống đỡ chính của (cái gì)
  one of the pillars of the State
  một trong những cột trụ của quốc gia
  I'm a pillar of my family
  Tôi là trụ cột của gia đình
  (ngành mỏ) cột than (chừa lại để chống mái hầm)
  to be driven from pillar to post
  bị đẩy từ khó khăn này đến khó khăn khác; bị đẩy từ chỗ này đến chỗ khác mà cũng không đi đến đâu
  go from pillar to post
  gõ hết cửa này đến cửa khác

  Ngoại động từ

  Chống, đỡ (bằng cột, trụ)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Trụ, cột

  Cơ khí & công trình

  trụ bảo vệ móng
  trụ đứng
  bench pillar drilling machine
  máy khoan bàn trụ đứng
  pillar shaper
  máy xọc dạng trụ đứng

  Hóa học & vật liệu

  trụ bảo vệ

  Xây dựng

  cột chống

  Giải thích EN: A post or column.

  Giải thích VN: Trụ hoặc cột trụ.

  braced pillar
  cột chống xiên
  cột thạch nhũ
  đầu ngắm
  trụ (bảo vệ)

  Y học

  cột

  Điện

  ụ đấu cáp
  ụ đầu cáp

  Kỹ thuật chung

  cọc
  hệ chống đỡ
  thước ngắm
  trụ chống
  deck pillar
  trụ chống boong
  door pillar or post
  trụ chống cửa
  shaft pillar
  trụ chống mỏ
  trụ đỡ
  tường bảo vệ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X