• /¸ʌnin´telidʒənt/

    Thông dụng

    Tính từ

    Không thông minh, tối dạ
    Không nhanh trí
    Không hiểu biết

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X