• Kỹ thuật chung

    quét nước

    Giải thích EN: Ultrasonic scanning involving the immersion of both an ultrasonic transducer and the object it will scan into a liquid suitable for coupling. Giải thích VN: Quét siêu âm có liên quan đến việc nhúng cả 2 máy biến năng siêu âm và vật thể, nó sẽ quét vào chất lỏng phù hợp với sự móc nối.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X