• /´prɔbəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể có, có khả năng xảy ra, chắc hẳn
  a probable result
  một kết quả có thể có
  a probable winner
  một người có nhiều khả năng thắng

  Danh từ

  Người ứng cử có nhiều khả năng trúng cử
  Sự chọn lựa hầu như chắc chắn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có lẽ, có thể

  Điện lạnh

  cái nhiên
  probable error
  sai số cái nhiên
  có thể xảy ra

  Kỹ thuật chung

  chắc hẳn
  có lẽ, có thể
  rất có thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X