• /´plɔ:zibl/

  ˈplɔːzəb(ə)l

  Thông dụng

  Tính từ

  Có miệng lưỡi khéo léo (người)
  a plausible trickster
  kẻ bịp bợm dẻo miệng
  Hợp lý, đáng tin cậy (bản tuyên bố, lời xin lỗi..)
  a plausible argument
  một lý lẽ có vẻ hợp lý

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có vẻ hợp lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X