• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ứng khẩu, ngẫu tác
  an improvised poem
  bài thơ ứng khẩu, bài thơ ngẫu tác
  Làm tức thì mà không chuẩn bị gì sẵn
  a hastily improvised tent
  lều dựng vội cho có chỗ che mưa che nắng (không chuẩn bị gì sẵn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X