• /iks¸tempə´reiniəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác extemporary

  Tính từ

  (được nói hoặc làm) không suy nghĩ hoặc chuẩn bị trước; tuỳ ứng
  (y học) ngay tức thì
  an extemporaneous medicine
  thuốc chế ngay lúc dùng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X