• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  nội dòng
  in-line direction
  hướng nội dòng

  Kỹ thuật chung

  nối tiếp nhau
  nội tuyến
  in-line code
  mã nội tuyến
  in-line coding
  sự mã hóa nội tuyến
  in-line data file
  tập tin dữ liệu nội tuyến
  in-line exit routine
  thủ tục thoát nội tuyến
  in-line operation
  sự vận hành nội tuyến
  in-line procedure
  thủ tục nội tuyến
  in-line recovery
  sự hồi phục nội tuyến
  in-line stereophonic tape
  băng stereo nội tuyến
  in-line subroutine
  chương trình con nội tuyến
  in-line subroutine
  thủ tục con nội tuyến
  in-line variation
  sự biến đổi nội tuyến

  Xây dựng

  theo trục, theo đường, nối tiếp nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X