• /in´æplikəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể áp dụng được, không thể ứng dụng được
  Không xứng, không thích hợp
  to be inapplicable to something
  không thích hợp với cái gì


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X