• /¸inkən´sistənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mâu thuẫn nhau, trái nhau; không trước sau như một
  words inconsistent with deeds
  lời nói mâu thuẫn với việc làm
  an inconsistent account
  bài tường thuật đầy mâu thuẫn (không trước sau (như) một)
  action inconsistent with the law
  hành động trái với pháp luật

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không vững (ước lượng)

  Kỹ thuật chung

  bất kiên định
  không phù hợp
  không nhất quán
  inconsistent data
  dữ liệu không nhất quán
  inconsistent limit
  giới hạn không nhất quán
  không tương thích
  mâu thuẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X