• /ˈlɪbərti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tự do, quyền tự do
  liberty of conscience
  tự do tín ngưỡng
  liberty of speech
  tự do ngôn luận
  liberty of the press
  tự do báo chí
  to set someone at liberty
  thả ai, trả lại sự tự do cho ai
  to be at liberty to do something
  được tự do làm gì
  at liberty
  tự do, rảnh rang
  Sự tự tiện, sự mạn phép
  to take the liberty of
  mạn phép, tự tiện
  ( số nhiều) thái độ sỗ sàng, thái độ coi thường, thái độ nhờn, thái độ tuỳ tiện
  to take liberties with a woman
  sỗ sàng với một người phụ nữ
  to take liberties with rules
  tuỳ tiện với nội quy, coi thường quy tắc
  ( số nhiều) đặc quyền
  the liberties of a city
  những đặc quyền của một đô thị
  Nữ thần tự do

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X