• Xây dựng

  chân cột độc lập

  Giải thích EN: A structural footing that supports only a concentrated load, such as a column load. Also, ISOLATED FOOTING. Giải thích VN: Chân cột được kết cấu để chống đỡ một khối lượng tập trung, ví dị như khối lượng cột trụ. Còn gọi là: ISOLATED FOOTING.

  móng độc lập

  Kỹ thuật chung

  móng rời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X