• Hóa học & vật liệu

  thuốc nhuộm tàu

  Giải thích EN: A solid black pigment made from lampblack mixed with glue or size.a solid black pigment made from lampblack mixed with glue or size. Giải thích VN: Chất màu đen đặc làm từ muội đèn trộn với keo hoặc hồ.

  thuốc nhuộm tàu //mực nho, mực tàu

  Giải thích EN: An intensely black, permanent, liquid ink made from this pigment.an intensely black, permanent, liquid ink made from this pigment. Giải thích VN: Loại mực lỏng, rất bền màu, đen nhánh làm từ loại thuốc nhuộm này.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X