• Kỹ thuật chung

    lò sưởi hồ quang gián tiếp

    Giải thích EN: A furnace in which the charge is heated primarily by the radiant energy coming from an arc struck between two electrodes. Giải thích VN: Là một loại lò được nạp điện bằng hơi nóng do sự tỏa nhiệt từ một khoang nằm giữa hai điện cực.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X